Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık İşlemlerimiz
Eraydın Danışmanlık Merkezinde ; Dış Ticaret Mevzuatı, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği mevzuatı, Uluslararası Ticaret ve yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Yurt dışı ihracat bedellerinin tahsili, Lojistik ve Taşıma Hukuku, sigorta mevzuatı, Bankalar mevzuatı, hukuki , idari, mali ve finansal açıdan şirketlerin yeniden yapılandırılması , Dış Ticaret mevzuatı, Uluslar arası finansman sağlama teknikleri , Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve firmalarımızın dış ticaretlerinde ihtiyaç duydukları satış ve temsilcilik sözleşmeleri hazırlanması ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Bunun dışında ; İhracatçılarımızın kambiyo ve taşıma hukuku mevzuatı, marka / lisans mevzuatı, temsilcilik sözleşmeleri, tüketici kanunları, gümrük mevzuatı ve benzeri mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinden,Söz konusu bilgiye pratik olarak ve kolaylıkla ulaşabilmelerinin İhracatçımız açısından önemli bir olanak olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan yurt dışına yapılması planlanan yatırımlar ve yurt dışından Türkiye’ ye yapılacak yatırım projeleri ve işbirliklerinde ihracatçı firmalarımıza çok yönlü destek verilmektedir.

Sistemin Çalışması
1. Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı.
2. Dış Ticaret Rejimleri.
3. Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı.
4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı.
5. 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı.
6. Serbest bölge Danışmanlığı.